Fundacja GREEN promuje muzykę jako uniwersalny środek terapeutyczny leczący duszę i ciało. Wykorzystujemy jej walory lecznicze, pamiętając że od wieków przynosi ukojenie. Organizując koncerty i festiwale upowszechniamy muzykę w jej różnych formach.
Promujemy zdrowy styl życia i przeciwdziałamy nasilającemu się zjawisku uzależnień wśród młodzieży. Przystępnie i atrakcyjnie dostarczamy informacji na temat zagrożeń płynących z uzależnień. Pomagamy młodym ludziom w podejmowaniu świadomych wyborów w kwestiach mogących zaważyć na ich dalszym, dorosłym życiu.
>> Dowiedz się więcej o Fundacji GREEN
© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU