O nas

 

Fundacja Promocji Muzyki i Terapii GREEN powstała w marcu 2012 roku. Jest kontynuacją wieloletnich działań jej założyciela i współpracowników, związanych z organizacją przedsięwzięć artystycznych i profilaktycznych.

18 listopada 2014 otrzymaliśmy status OPP, a od 28 listopada 2016 możemy prowadzić działalność gospodarczą gdyż właśnie w tym czasie zostaliśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców.


Green organizuje i inspiruje wydarzenia kulturalne, naukowe oraz działania edukacyjne. Upowszechniamy muzykę w jej różnorodnej formie i funkcji społecznej. Propagujemy ideę muzyki, jako uniwersalnego języka. Zakres naszej działalności to m.in.: działania na rzecz rozwoju i promocji aktywności artystycznej, umożliwianie początkującym i utalentowanym twórcom różnorodnych form prezentacji swoich dokonań, aktywizacja w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury. Źródłem finansowania są granty i dotacje celowe na realizowane działania oraz nasz własny wkład.

Green to osoby posiadające doświadczenie w realizacji dużych międzynarodowych projektów kulturalnych w obszarach muzyki, terapii uzależnień, pedagogiki i resocjalizacji. Zrealizowaliśmy wiele autorskich projektów artystyczno-profilaktycznych, z których dwa objęte zostały patronatem Ministerstwa Zdrowia. Przeprowadzaliśmy również akcje charytatywne, m.in. zorganizowaliśmy na antenie PR 3 aukcję trąbki T. Stańki na rzecz powodzian w Bogatyni. Znamy się na tym, co robimy.

Fundacja Green to ludzie, którym zależy na ludziach. Wierzymy, że muzyka jest najlepszym terapeutą i pozwala skutecznie wspierać programy profilaktyki uzależnień. Pragniemy obudzić u młodych ludzi drzemiącą w nich myśl twórczą oraz pomóc im w rozwoju i pielęgnacji ich kreatywności.

Wiemy dobrze, że problem uzależnień ma różne podłoża, np. psychologiczne, emocjonalne, społeczne, ekonomiczne, a wielokrotnie wszystkie na raz. W związku z tym obok tradycyjnych metod w przeciwdziałaniu uzależnieniom, wprowadzamy wciąż nowe, często niestandardowe metody, pozwalające uwzględnić i zapobiegać wszystkim przyczynom tego zjawiska.

Wiemy też, że dotarcie do współczesnej młodzieży wymaga coraz to nowocześniejszych i atrakcyjniejszych metod komunikacji, dlatego w uświadamianiu i edukacji młodych ludzi idziemy krok dalej, bo inspirujemy i zachęcamy do poszukiwania i rozwijania własnych pasji, które oddalą chęć sięgania po substancje odurzające. Wykorzystujemy muzykę, jako uniwersalny język wyzwalający twórcze myśli. Nieustannie również poszukujemy nowatorskich form i metod profilaktyki uzależnień.

Działamy na terenie województwa dolnośląskiego, jednak dążymy do nawiązania współpracy z innymi organizacjami tak, by misja nasza zyskała ogólnopolski charakter.

 © 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU